Torre Mussa – Benifaió

La torre Muza, situada als afores de Benifaió. Junt amb la carretera de Benifaió a Catadau, és una construcció d’arquitectura àrab construïda en el segle XII i reformada en el segle XIV. Construïda amb pedra i morter de calç, encara conserva internament arcades corresponents a les plantes hui derruïdes, així com forats circulars,

Torre de Mussa en Benifaió, Valencia/València | MonumentalNet

la qual cosa pareix demostrar que es tractaria d’una torre-colomer de l’època islàmica.

L’ús com a part del cinturó defensiu de la ciutat de València

pot ser que date de l’època cristiana.
Es tracta d’una torre prismàtica de planta quadrangular d’uns 10,2 metres de costat. Consta d’un basament d’uns 3 metres d’altura, i amb una grossària en els murs de 1,20 metres, realitzat amb aparell irregular amb la tècnica de tàpia de pedra.

Sobre este basament es troba la porta d’entrada, que està protegida per una finestra situada en la primera planta. Té altres dos plantes amb quatre finestres cada una d’elles. Els forjats serien de fusta, encara que no es conserven, encara són visibles les empremtes del suport en els murs de les biguetes. En l’acabament es conserven alguns merlets. Es conserva a l’interior un mur amb tres arcs, u per planta, que dividix en dos la planta de la torre.