Setmana Santa – Alzira

La Setmana Santa d’Alzira, declarada d’Interés Turístic Nacional, és una festa religiosa celebrada en la ciutat d’Alzira, que commemora la passió i mort de Jesucrist. Els seus inicis es remunten al segle XVI. En l’actualitat compta amb díhuit confraries i germandats i amb vint-i-cinc passos processionals. L’òrgan rector de les festivitats és la Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa que agrupa a les mateixes i coordina tots els actes comuns preservant la fraternitat entre elles i vetlant per mantaner viva la tradició de les celebracions. Els òrgans de govern són l’Assemblea General, que tria al president i aprova la gestió i la Junta Directiva que executa els acords de l’assemblea.

semana-santa-alzira-2 - Fiestas España

Els orígens de la Setmana Santa d’Alzira els trobem en l’època medieval, en la que es registren les primeres solemnitats pròpiesde la passió i mort de Crist. No obstant és la fundació de la capella de la Sang la que dóna origen a la primera confraria en el segle XVI, crida de la Preciosísima Sang del nostre Senyor Jesucrist. La dita Confraria tindria com a imatge titular a Crist (com es menciona més avall, segurament un Eccehomo) . Amb el pas del temps va haver d’incorporar una imatge de María pel que va començar a conéixer-se com de la “Virgen de la Soledad o de la Preciosísima Sang del nostre Senyor Jesucristo”, testimoni documental d’això es troba en la portada del llibre d’actes de la Confraria de la Soledad que data de 1862. La notícia més antiga que constata l’existència de la Mare de Déu de la Soledad és de l’any 1780, o siga, després de molts anys d’existència de la Confraria de la Preciosísima Sang amb la seua imatge titular.

La representació de les escenes de la passió en locals oberts al públic durant tota la setmana santa, cridats dossers, constituïx un element característic de la Setmana Santa d’Alzira. Inicialment els dossers van ser ornaments a base de teles i flors amb què es guarnien les plantes baixes de les típiques cases de la població. Amb el pas del temps i partint d’eixe costum d’ornamentar les imatges en custòdia per part dels Clavaris, la recreació de les escenes bíbliques, dotades del major realisme, i les ambientacions de gran impacte, inclús amb jocs de llums i sons o música, s’han convertit en un important element de les festes, que congrega a multitud de turistes i visitants i desperta gran expectació, atés que es premia als més artístics.