El pont del Rei – Gavarda

El conegut com a Pont del Rei de Gavarda, és una magnífica obra d’enginyeria civil del final del segle XVIII, conseqüència d’un projecte per a construir la primera carretera sobre el riu Xúquer (Xúquer) durant el regnat de Carles III. L’arquitecte encarregat d’executar l’obra va ser Joaquín Martínez. Els treballs van començar el 29 d’abril de 1796 quedant inconclusos en 1801, quan les seues obres es van interrompre definitivament a causa de la inestabilitat del sòl i també a les revoltes socials que van tindre lloc en esta època.
El pont es va col·locar ací i es pensava portar després el riu per mitjà d’una modificació del llit. Abans de comptar la història d’esta emblemàtica estructura és necessari fer obligada referència al denominat Nou Camí Reial, obert entre els anys 1765 i 1778.
En el lloc on es va ubicar abundaven els meandres, per la qual cosa l’arquitecte va dissenyar una obra amb 15 arcs i per davall s’obriria un nou llit canalitzat del riu per a evitar els canvis de rumb de l’aigua. El magnífic pont posseïa 226,5 metres de longitud i prop de 15 d’amplària. A pesar que el pont no es va acabar, diversos dels seus arcs de la secció sud, sí que es van erigir. Més de dos segles després el Pont del Rei es conserva en bon estat. Els vestigis més interessants d’esta infraestructura es troben en la part central del pont, en la que es conserven tres grans arcs de mig punt, d’estil renaixentista, fabricats amb carreus de pedra. Sobre ells, la disposició d’estos carreus forma una estructura escalonada, a manera d’acabament.
Fa uns anys es van posar en marxa diferents iniciatives per a restaurar i posar en valor les restes del Pont del Rei, un dels elements més significatius del patrimoni historicoartístic de Gavarda. Es van dur a terme treballs de recuperació dels distints elements que ho componen. En la zona del pont s’ha realitzat un xicotet amfiteatre i l’antiga zona del forn de cocció de rajoles, s’ha respectat i rehabilitat amb la instal·lació d’una rampa de vianants. Totes les actuacions de recuperació del pont es van realitzar en estreta col·laboració d’un equip expert d’arqueòlegs valencians que van tutelar els treballs, i amb la contribució de l’Ajuntament de GAVARDA, que va aportar iniciatives i millores al projecte inicial.
L’entorn ha quedat enjardinat per a proporcionar un lloc d’escampament a la població, creant al seu voltant una zona d’oci per a contemplar-ho en la seua magnitud. Esta història em recorda a algunes obres de fa poc, sí eixes que esteu pensant, i em ve al cap per a acabar una cita que li va al pèl, de Tucídides, historiador i militar atenés: “La història és un incessant tornar a començar”.