El pont del l´Ase – La Pobla LLarga

Galeria 1 Ribera del Xuquer

“El “Pont de l´Ase” i la Via Augusta romana són les restes arqueològiques més antics que trobem en La Pobla Llarga. Hi ha records dels musulmans, però va ser Pere d´Esplugues, ardiaca de la catedral de València, qui va edificar i va poblar el lloc, a l’obtindre este privilegi del rei Jaume II, en 1317.
El pont de l´Ase es un xicotet pont prop de la població de Manuel. Senzilla construcció d’un sol arc elevat sobre la rambla de Barxeta que serviria els antics pobladors de les alqueries morunes per a salvar un corrent manso, però furiosa en època d’avingudes i riuades.
Segons les últimes investigacions es remunta a l’època romana, així com un altre pont soterrat que es troba a l’entrada de la población.Es possible que una via veïnal de la Via Augusta passara per la localitat i que donada la distància a la ciutat de València, uns 40 km, tinguera una casa de postes, que era la distància a què solien situar-se eixos establiments per a descans de cavalleries i de viatgers. El seu estat de conservació és precari. A l’estar fet amb morter, les piedrs s’han anat desprenent i corre perill d’afonament. Actualment apuntalat.