Berfull – Rafelguaraf

El Recinte Murallat de Berfull, es troba en el municipi de Rafelguaraf, de la Ribera Alta. Està catalogat com Bé d’interés cultural, amb número d’anotació ministerial: R-I-51-0010807, i data d’anotació 17 de juny de 2002.

El poblado abandonado de Berfull, una cita con el pasado - Levante-EMVEs tracta d’un antic poblat morisc murallat. Les muralles (que van poder alçar-se entre els segles XVI-XVII) , rodegen tot el poblat i servixen de tancament als patis posteriors de les vivendes que conformen el conjunt arquitectònic. Organitzat entorn d’un carrer central a la qual revertixen les dos pomes paral·leles que ho constituïxen. L’accés es troba en l’extrem sud-est del carrer central, es realitza a través d’un arc de mig punt de carreus adovellats , el  Arc de Berfull sobre este, la muralla es troba coronada per merlets de rajola. La resta de la muralla és de mampostería. Entre els edificis, d’arquitectura popular, es troba una ermita i l’antiga casa de la Senyoria, la qual té en la fatxada principal, sobre la porta, un escut nobiliari.

L’any 1348, segons consta en el privilegi atorgat a Jaime Esplugues, Senyor de la la Pobla Llarga, pel Rei Pere IV, el Cerimoniós, concedit a Sagunt, sent esta la primera

El poblado abandonado de Berfull, una cita con el pasado - Levante-EMVreferència documentada del poblat de Berfull. Més tard va pertànyer a Énova fins a 1574. Com va ocórrer en altres zones, després de l’expulsió dels moriscos va ser repoblat i hi ha referències que en 1732 en l’annex de Berfull existia una ermita dedicada a Sant Antoni de Pàdua. Més tard, va ser senyoriu de la família Dassió o Decio. arribant a ser municipi independent, per a acabar agregant-se a Rafelguaraf per Reial Orde de 24 de juny de 1846

El poblat en el passat segle XX, disposava d’un terme de més de cinc-centes hectàrees, propietat d’una família de la noblesa Valenciana. Les cases i terres les cedien en arrendament als habitants de Berfull que van arribar a tindre 125 habitants empadronats. Del cultiu de l’arròs es va passar al cultiu de la dacsa, posteriorment verdures i finalment es va transformar la terra per a la plantació de tarongerars. Sobre els anys setanta amb el progrés, els seus habitants van ser abandonant Berfull a la cerca de poblacions amb majors servicios. En 2010, els propietaris van cedir el poblat de Berfull al municipi de Rafelguaraf.La ruina avanza en el poblado medieval de Berfull sin que se active la protección - Levante-EMV

Actualment no hi ha cap habitant i esta tancat per perill de ruïna