Albalat de la Ribera – La casa del bou

La Casa del Bou a Albalat de la Ribera, del segle XVIII, passa per ser la casa particular més antiga de la localitat. Deu el seu nom al capdavant de bou que presidix l’entrada principal en la seua part interior. L’edifici destaca no sols pel seu valor històric (és una de les poques cases senyorials que es conserven en la localitat) sinó també pel seu valor arquitectònic i tècnic: es tracta d’una casa rural compacta de pisos paral·lels a la fatxada i un eix transversal centrat en la planta. Gran part de la seua importància radica en la unitat estructural que manté i que possibilita la lectura de cada un dels elements que configuren la seua ordenació i distribució tant interna com externa. En la planta baixa se situava la vivenda, així com un pati per a guardar els animals, mentres que els pisos superiors s’utilitzaven com magatzematge i per a altres activitats que sostenien l’economia familiar.
En este sentit, cal destacar la disposició i estructura del pis superior, destinat a la cria de cucs de seda (quelcom molt habitual en la comarca) , i la conservació de les andanes de fusta i canyissos preparada per a estos fins. En la restauració recent de la Casa del Bou s’han sabut mantindre estos elements que ens parlen del passat sericícola de la localitat i que constituïxen un dels millors exemples que es conserven d’un conjunt de camas disposades en la seua ubicació original.

En general, el pis superior de la Casa del Bou pot entendre’s com una xicoteta lliçó de sericicultura tradicional de l’horta valenciana. També s’han restaurat la decoració mural de totes les estades, així com un gran nombre de mobles de fusta d’època que es conservaven en la localitat. Tot el conjunt permet transportar al visitant a una època, el segle XVIII, caracteritzada pel lideratge riberenc en el sector seder.

Este immoble del municipi de la Ribera ja ha rebut distintes subvencions de la corporació provincial per a la seua restauració. En 2009, l’ajuntament va poder restaurar distintes peces del XVIII i XIX, concretament van ser tres capçals de llit d’estos segles i un cavallet de fusta, exemplars d’escassa o nul·la presència en la localitat. La Casa del Bou conserva un gran nombre de mobles de diferents èpoques i estils que han conservat unes formes de vida en les quals la lenta evolució en la història ha sigut una dels seus principals característiques.

Además, en los ejercicios de 2010 y 2011 de los planes de restauración de Bienes Inmuebles de la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Albalat de la Ribera actuó en las zonas más nobles y bien mantenidas de la casa, ya que las lluvias arruinaron la mayoría de las estancias del inmueble. Concretamente, en las alcobas se recuperaron los elementos decorativos y el pavimento original de azulejo valenciano del siglo XVIII.
Con la restauración de la Casa del Bou, Albalat de la Ribera pretende recuperar todo el patrimonio del inmueble y del mundo rural y tradicional valenciano al que pertenece.

La visita pot realitzar-se virtualment a través de la web Riberana, clicant en l’enllaç:  Visita Virtual a la casa del Bou